Pågående projekt och Verksamheter

Exa(k)t
Drivs av Fontänhuset med Arvsfondspengar tillsammans med två Finsamprojekt. Stöd för unga som anställs i kommunen.

Initiativet Lund
Socialt företagsprojekt för nyanlända med ESF och Finsam tillsammans.

Inkluderande Arbetsmarknad
Hjälp och stöd till arbetsgivare för att anställa och behålla personer med funktionsnedsättning.

Internkoordinerad arbetsmarknad
Letar upp arbetsplatser i kommunen tillsammans med Exa(k)t, Inkluderande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Mariamottagning mellersta Skåne
Med samordnad missbruksbehandling för unga förebygger vi avhopp från skola och arbete.

Metodhandbok för ensamkommande
Finsam Lund och Malmö Stödjer Region Skånes Kunskapscentrum migration och hälsa i produktionen av boken riktad till myndigheter och organisationer.

Insam
Projektet syftar till att utveckla effektiva insatser för nyanlända i etablering som på grund av psykisk ohälsa har svårt att delta i SFI och praktik.

Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa
Ett stort samverkansprojekt mellan primärvård, Vuxenpsykiatri, socialtjänst, AF och FK, som bland annat med hjälp av teambaserad mottagning och handledning ska förbättra vården för de som söker sig till vårdcentralerna på grund av psykisk ohälsa.

Samverkansakademin
Samverkansakademin är ett samarbete mellan fyra Samordningsförbund. Inom ramen för akademin anordnar vi utbildningar, föreläsningar, seminarier, frukostmöten som har som mål att bidra till bättre samverkan mellan myndigheter.