Pågående projekt och Verksamheter

Projekt IRIS
Finsam Lund kommer själv att vara projektägare till IRIS, som medfinansieras av Europeiska socialfonden(ESF), tillsammans med samordningsförbunden SÖSK och Höganäs, för att med hjälp av 5 delprojekt arbeta med de medborgare som står längst från arbetsmarknaden. I Lund kommer 3 delprojekt att genomföras:
USB – Unga med särskilda behov
Insam(IRIS) – Integration i samverkan
Kompetenstrappan – En väg till arbete inom Vård och omsorg
I Sydöstra Skåne genomförs Möjligheternas Väg och
i Höganäs genomförs IRIS Höganäs

Samordnad arbetsmarknadspolitik
Finsam finansierar en halvtidstjänst i kommunen i nära samarbete med Arbetsförmedlingen som ska syfta till att dels tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun och Arbetsförmedling, dels utreda förutsättningarna för en kommunal arbetsmarknadspolitik och dels att undersöka kommunens intresse och förutsättningar att bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.

Exa(k)t
Drivs av Fontänhuset med Arvsfondspengar, och en del Finsampengar, tillsammans med Finsamprojektet Internkoordinerad arbetsmarknad(IKA). Projektet hjälper personer med psykisk ohälsa att komma in på arbetsmarknaden.

F-ACT
En förstudie i socialförvaltningens regi i samarbete med vuxenpsykiatrin i syfte att införa metoden F-ACT i socialförvaltningens ordinarie verksamhet.

Internkoordinerad arbetsmarknad
Letar upp arbetsplatser i kommunen tillsammans med Exa(k)t, Inkluderande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Kartläggning av behov av arbetsmarknadsinsatser
Socialförvaltningen I Lund vill tillsammans med i huvudsak Arbetsförmedlingen få en bättre bild av hur behovet av arbetsmarknads- och studieinsatser ser ut, men även av kompetensförsörjningsbehovet.

Samverkansakademin
Samverkansakademin är ett samarbete mellan fyra Samordningsförbund. Inom ramen för akademin anordnar vi utbildningar, föreläsningar, seminarier, frukostmöten som har som mål att bidra till bättre samverkan mellan myndigheter.