Om oss

Lunds Samordningsförbund finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bl.a. genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som samordningsförbundet möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en ”rundgång” mellan olika myndigheter.

Verksamheten regleras av Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, av den lokalt beslutade Förbundsordningen samt av beslut fattade av förbundsstyrelsen

Förbundet finansieras av medel från Lunds kommun, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tilldelningen för 2020 är 6,3 miljoner kronor och varje part tillför lika mycket. Under 2020 till 2023 kommer Finsam Lund att samarbeta med Europeiska socialfonden kring ett antal delprojekt, vilket innebär att budgeten kommer att öka under denna period.

Arbetet leds av en styrelse som fattar beslut om hur resurserna ska användas. Styrelsen består av följande ledamöter och ersättare:

Amanda Thonander, Ledamot, Lunds kommun, Ordförande
Alexandra Fusoi, Ledamot, Försäkringskassan. Vice ordförande
Ulla Herbert, Ledamot, Region Skåne
Patricia Kjellin, Ledamot, Arbetsförmedlingen
Birgit Noelle, ersättare, Arbetsförmedlingen
Ursula Svonius, ersättare, Lunds kommun
Maria Brantmark Lennartsson, ersättare, Försäkringskassa
Mira Necevska, ersättare, Region Skåne

Till sin hjälp har styrelsen en beredningsgrupp och en förbundschef. Beredningsgruppen består av:

Eva Nevtelen, Arbetsförmedlingen.
Jessica Keding, Lunds kommun.
Kristina Svensson, Försäkringskassan.
Camilla Ahlstrand, Region Skåne

Förbundschef är Bengt Selander