Om oss

Lunds Samordningsförbund finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bl.a. genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som samordningsförbundet möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en ”rundgång” mellan olika myndigheter.

Verksamheten regleras av Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, av den lokalt beslutade Förbundsordningen samt av beslut fattade av förbundsstyrelsen

Förbundet finansieras av medel från Lunds kommun, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tilldelningen för 2016 var 6,3 miljoner kronor och varje part tillför lika mycket.

Arbetet leds av en styrelse som fattar beslut om hur resurserna ska användas. Styrelsen består av följande ledamöter och ersättare:

Göran Wallén, Ledamot, Lunds kommun, Ordförande
Christer Sörliden, Ledamot, Region Skåne, Vice ordförande
Carina Friis, Ledamot, Arbetsförmedlingen,
Annika Sundell, Ledamot, Försäkringskassan.
Jakob Svensson, ersättare, Arbetsförmedlingen
Eva Olsson, ersättare, Lunds kommun
Alexandra Fusoi, ersättare, Försäkringskassan
Thomas Eng, ersättare, Region Skåne

Till sin hjälp har styrelsen en beredningsgrupp och en anställd samordnare. Beredningsgruppen består av:

Shida Bidari, Arbetsförmedlingen.
Ricardo Espinoza Pena, Lunds kommun.
Christina Palmkvist Wester, Försäkringskassan.
Marie-Louise Björnberg, Region Skåne

 

Förbundssamordnare / Förbundschef är Bengt Selander