VSB – Vuxna med SamverkansBehov

VSB är ett nytt delprojekt i IRIS-familjen och riktar sig till vuxna i behov av samordnade insatser där de ordinarie myndigheterna antingen saknar insatser eller att de inte räcker till. I projektet arbetar tre arbetsmarknadskonsulenter, Lene Svensson, Sussi Hardebo och Linda Ernlund.

I väntan på vår nya projektledare Birgit Noelle så fungerar förbundschef Bengt Selander som projektledare som du når här:
bengt.selander@lund.se, 0734-485395

Du kan också kontakta Arbetsmarknadskonsulent Lene Svensson:
lene.svensson@lund.se, 046-3598886, 0701458406