Detta är vårt stora ESF-projekt som riktar sig till medborgare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och där ordinarie myndigheters insatser inte räcker till för att ge det stöd som krävs för att finna, få och behålla ett arbete. Här hittar du mer information om projektet.