Projekt

Finsam Lund finansierar flera olika projekt i syfte att förbättra samverkan och samarbete mellan myndigheter, kommunen och regionen.

På denna sida har vi samlat information och de projekt som ingår i Finsams verksamhet. Ansökningar, utvärderingar och kortare sammanfattningar av projektens innehåll hittar du under rubrikerna pågående och avslutade projekt.