USB – Unga med SamverkansBehov

USB vänder sig till unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som behöver hjälp och stöd med att komma vidare. Samtliga myndigheter och unga själva kan remittera och söka till projektet. Ett viktigt urvalskriterium är att den unge inte får den hjälp hen behöver i myndigheternas ordinarie utbud av insatser. I projektet arbetar just nu två arbetsmarknadskonsulenter, Pernilla Dovrén och Linnea Chhagan Larsson. Vill du ha mer information kan du kontakta via pernilla.dovren@lund.se, 046-3595435, 0730349904

Vill du anmäla dig till USB gör du det via https://service.lund.se/SOC_49

Projektledare och även delprojektledare för USB är Birgit Noelle.
birgit.noelle@lund.se, 0724661519
Det går även att ta kontakt med Finsams Förbundschef Bengt Selander på bengt.selander@lund.se, 0734-485395