USB – Unga med Särskilda Behov

Delprojektet vänder sig till unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som behöver hjälp och stöd med att komma vidare. Samtliga myndigheter och unga själva kommer att kunna remittera och söka till projektet. Ett viktigt urvalskriterium är att den unge inte får den hjälp hen behöver i myndigheternas ordinarie utbud av insatser.

Delprojektledare: Andreas Sohlberg-Intiso, andreas.sohlbergintiso@lund.se, 046-3598448
Projektledare: Jessica Keding, jessica.keding@lund.se, 046-3599973