USB – Unga med SamverkansBehov

USB vänder sig till unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som behöver hjälp och stöd med att komma vidare. Samtliga myndigheter och unga själva kan remittera och söka till projektet. Ett viktigt urvalskriterium är att den unge inte får den hjälp hen behöver i myndigheternas ordinarie utbud av insatser. I projektet arbetar just nu två arbetsmarknadskonsulenter, Pernilla Dovrén och Joar Pålsson

Just nu fungerar Förbundschef Bengt Selander som projektledare i väntan på att vår nya projektledare Birgit Noelle kommer den 19 februari 2024
bengt.selander@lund.se, 0734-485395

Det går också bra att kontakta arbetsmarknadskonsulenterna direkt:
pernilla.dovren@lund.se, 046-3595435, 0730349904
joar.palsson@lund.se, 046-3596850, 0734454910