Välkommen till Finsam Lund!

Finsam Lund finansieras gemensamt av Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Finsam Lunds uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:

  • – Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
  • – Finansiera myndighetsgemensamma utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • – Arrangera utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • – Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden
  • – Påverka offentliga och privata arbetsgivare att ta emot och anställa fler människor med olika former av funktionshinder
  • – Visa hur andra har löst problemet

Har du en idé eller vill ansöka om medel, läs mer här eller kontakta oss.

Nyheter

181008. Payoff utvärderar förbundet
Som framgår nedan har Payoff fått uppdraget att utvärdera förbundet. Planen är nu att detta ska redovisas i anslutning till det extra konstituerande styrelsemöte som styrelsen beslutat ska hållas den 25 januari på Kristallen.

180924. Protokoll från styrelsemöte den 14 september
Vi höll styrelsemötet på Dalby vårdcentral där vi fick info om “Säkra övergångar vid psykisk ohälsa”. Sofia Rystad Ploska kom också och informerade om IKA (InternKoordinerad Arbetsmarknad). Dessutom beslutade styrelsen om att uppdra åt Payoff att utvärdera Förbundet utifrån Mänskliga Rättigheter och framförallt då rätten till arbete och jämställd hälsa. Läs mer här

180610. Styrelsemöte den 1 juni 2018
Maria Davidsson och Lisa Key redovisade vad de kommit fram till i sin förstudie UmA. Slutrapport från “Föräldrastöd i Lundavälkomsten”. Och så lite GDPR… Läs mer här

180401. Ny projektledare för projekt Insam
Från och med idag den 1 april kommer Johanna Beckmann att vara projektledare för Insam. Johanna når man genom johanna.beckmann@arbetsformedlingen.se och 010-4880812

180327. Nyheter från styrelsemötet 23 mars 2018
Insam beviljades medel av samtliga samordningsförbund och projektet kan starta den 1 april. Även metodhandbok för ensamkommande fick medel av förbunden i Lund och Malmö tillsammans. Styrelsen beslutade också att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen i Lund med en önskan om utökad ram och tydligare handläggning. Läs mer här

171120. Nyheter från senaste styrelsemötet 17 november 2017
Insam och TINA förlängdes till och med mars. Comung 2.0 fick utvecklingspengar. Carina Friis fortsätter som ordförande 2018 med Elin Gustafsson som vice. Läs mer här.

171105. Ny projektledare för “Säkra övergångar vid Psykisk Ohälsa”
Nu har Ulrica Glamheden äntligen börjat som projektledare. Vill du komma i kontakt med henne når du henne på ulrika.glamheden@skane.se. Du når henne på 046-174908 eller Mobil 0705 – 74 49 58.

170914. Klart med utvärderare för projekt Insam
Nu är det klart att Ulrika Beijerholm kommer att ansvara för den del av projektet som handlar om Psykisk ohälsa för nyanlända och PTSD.

170901. Flera nya projekt startar i september
Maria Davidsson och Lisa Key startar förstudien kring Unga med Aktivitetsersättning, Leif Bredford startar sin förstudie TINA om långtidsarbetslösa hos Arbetsaförmedlingen, Föräldrautbildningen “Älskade barn” startar hos Välkomsten Lund och Lina Lundgren startar som projektledare i Internkoordinerad arbetsmarknad. Läs gärna mer under respektive projekt.

170714. Ytterligare försening av Mariamottagningen
På grund av alltför höga ombyggnadskostnader för lokalen på Starvägen som i sin tur skulle ge alltför hög hyra står vi på nytt utan lokaler. Nya förslag finns, men någon verksamhet kommer inte att komma igång under 2017, tyvärr.

170602. Två nya projekt har beviljats medel vid senaste styrelsemötet
Projekt TINA som är en förstudie i Arbetsförmedlingens regi och Föräldrastöd/Välkomsten med Lunds kommun som projektägare. Läs mer under respektive projektbeskrivning.