Välkommen till Finsam Lund!

Finsam Lund finansieras gemensamt av Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Finsam Lunds uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:

  • – Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
  • – Finansiera myndighetsgemensamma utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • – Arrangera utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • – Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden
  • – Påverka offentliga och privata arbetsgivare att ta emot och anställa fler människor med olika former av funktionshinder
  • – Visa hur andra har löst problemet

Har du en idé eller vill ansöka om medel, läs mer här eller kontakta oss.

Nyheter

240219 Vår nya projektledare för IRIS är nu på plats
Efter att Kommunen rekryterat vår tidigare projektledare Jakob Svensson har vi nu fått vår nya projektledare på plats. Hon heter Birgit Noelle och kommer faktiskt från samma ställe som Jakob kom i från, alltså Arbetsförmedlingens förstärkta samarbete. Birgit kommer, förutom att vara övergripande projektledare, också att vara delprojektledare för USB, VSB och Kompetenstrappan.

230217 Äntligen är projekt AKTIV igång
Efter en del strul och otur i rekryteringen av en rehabkoordinator är projektet nu startat och ska pågå till och med april 2025

230501 VSB är på plats
I slutet av IRIS första period var det en hel del som tyckte att det, utöver USB, också borde finnas ett VSB, alltså ett vuxna med samverkansbehov. Sagt och gjort så arbetade vi in VSB i ansökan till ESF och nu är medarbetarna på plats. Välkomna säger vi till Linda Ernlund, Lene Svensson och Sussi Hardebo.

221207 En tidig julklapp
Idag fick vi definitivt besked om att IRIS beviljats medel från ESF för ytterligare 3 år, till och med januari 2025.

220314. Länk till BIP-utbildningen den 16 mars.
Kommande onsdag den 16 mar har vi vår breda fördjupade utbildning i BIP då forskningschefen för danska Växthuset föreläser för oss om de viktigaste resultaten i det 6 år långa forskningsprojektet. Länken till  inbjudan utbildningen hittar du här: Inbjudan kickoff BIP

200612. Nu ska ansvarsfördelningen mellan kommun och AF förtydligas
Finsams styrelse beviljar medel till en utvecklingstjänst på kommunen som i nära samarbete med Arbetsförmedlingen ska förtydliga ansvarsfördelning mellan kommun och AF, utreda behov av kommunal arbetsmarknadspolitik och utreda kommunens möjligheter att vara en kompletterande aktör till AF. Läs mer i Sammanträdesprotokollet.

200610 Projekt IRIS har godkänts av ESF. 25 miljoner till utsatta medborgare i Lund
Finsam Lund har tillsammans med samordningsförbunden SÖSK och Höganäs fått medel från ESF att tillsammans med egna medel driva projekt IRIS, bestående av fem delprojekt som alla vänder sig till människor som står längst från arbetsmarknaden. Lund kommer att ha tre av delprojekten, USB, Insam och Kompetenstrappan. ESFs bidrag uppgår till 11,7 miljoner och utgör 47% av den totala budgeten på 25 miljoner. Projekttiden är från 200901 till 230201. mer info.

200320. Finsam Lund storsatsar på de som står längst från arbetsmarknaden genom att ansöka om ytterligare medel från ESF. 
Tillsammans med samordningsförbunden i sydöstra Skåne och Höganäs ansöker vi om cirka 12 miljoner under två år och lägger lika mycket själva på 5 delprojekt som med olika inriktningar ska bidra till att förbättra de mänskliga rättigheterna för utsatta grupper som idag inte får det stöd som man har rätt till. Läs ansökan här.

r200117. Ny sammansättning i styrelsen.
Vår vice ordförande Christer Sörliden valde i höstas att lämna styrelsen och har nu ersatts av Alexander Werne som Region Skånes representant. Ny vice ordförande i förbundet blir nu Annika Sundell från Försäkringskassan.

191122. Ytterligare två förstudier får medel.
Dels vill Comung utreda hur myndigheter i Lund gemensamt kan vara ett bättre stöd för de unga som idag inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Dels vill Socialförvaltningen i samarbete med Arbetsförmedlingen göra en allmän kartläggning och behovsanalys av arbetsmarknadssituationen i Lunds kommun. Läs mer i protokollet

190827. Två nya förstudier får medel.
Dels vill socialförvaltningen undersöka om man kan använda AI, Artificiell Intelligens, för att upptäcka risk för långvarigt försörjningsstöd, dels vill socialförvaltningen bygga upp ett team som arbetar tillsammans med Vuxenpsykiatrin enligt metoden F-ACT. Läs mer i sammanträdesprotokollet

190730. Vårt projekt Säkra övergångar har presenterats i Almedalen
Intresset har varit stort under lång tid och många har hört av sig för att få veta mer om den teambaserade mottagningen som introducerats på vårdcentralerna i Dalby och Linero. Efter inbjudan till Almedalen åkte hela teamet till Gotland och gjorde en mycket lyckad presentation.

190301. Payoffs utvärdering av förbundet är klar.
Deras slutsats är att förbundet gör stor skillnad för de medborgare som står långt från arbetsmarknaden, men också att det finns förbättringspotential. Läs rapporten här.

190125. Finsam får ny styrelse
Som ett resultat av valet 2018 får styrelsen delvis en ny sammansättning. Ny ordförande är Göran Wallén, Lunds kommun och vice ordförande är Christer Sörliden, Region Skåne.

181008. Payoff utvärderar förbundet
Som framgår nedan har Payoff fått uppdraget att utvärdera förbundet. Planen är nu att detta ska redovisas i anslutning till det extra konstituerande styrelsemöte som styrelsen beslutat ska hållas den 25 januari på Kristallen.

180924. Protokoll från styrelsemöte den 14 september
Vi höll styrelsemötet på Dalby vårdcentral där vi fick info om ”Säkra övergångar vid psykisk ohälsa”. Sofia Rystad Ploska kom också och informerade om IKA (InternKoordinerad Arbetsmarknad). Dessutom beslutade styrelsen om att uppdra åt Payoff att utvärdera Förbundet utifrån Mänskliga Rättigheter och framförallt då rätten till arbete och jämställd hälsa. Läs mer här

180610. Styrelsemöte den 1 juni 2018
Maria Davidsson och Lisa Key redovisade vad de kommit fram till i sin förstudie UmA. Slutrapport från ”Föräldrastöd i Lundavälkomsten”. Och så lite GDPR… Läs mer här

180401. Ny projektledare för projekt Insam
Från och med idag den 1 april kommer Johanna Beckmann att vara projektledare för Insam. Johanna når man genom johanna.beckmann@arbetsformedlingen.se och 010-4880812

180327. Nyheter från styrelsemötet 23 mars 2018
Insam beviljades medel av samtliga samordningsförbund och projektet kan starta den 1 april. Även metodhandbok för ensamkommande fick medel av förbunden i Lund och Malmö tillsammans. Styrelsen beslutade också att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen i Lund med en önskan om utökad ram och tydligare handläggning. Läs mer här

171120. Nyheter från senaste styrelsemötet 17 november 2017
Insam och TINA förlängdes till och med mars. Comung 2.0 fick utvecklingspengar. Carina Friis fortsätter som ordförande 2018 med Elin Gustafsson som vice. Läs mer här.

171105. Ny projektledare för ”Säkra övergångar vid Psykisk Ohälsa”
Nu har Ulrica Glamheden äntligen börjat som projektledare. Vill du komma i kontakt med henne når du henne på ulrika.glamheden@skane.se. Du når henne på 046-174908 eller Mobil 0705 – 74 49 58.

170914. Klart med utvärderare för projekt Insam
Nu är det klart att Ulrika Beijerholm kommer att ansvara för den del av projektet som handlar om Psykisk ohälsa för nyanlända och PTSD.

170901. Flera nya projekt startar i september
Maria Davidsson och Lisa Key startar förstudien kring Unga med Aktivitetsersättning, Leif Bredford startar sin förstudie TINA om långtidsarbetslösa hos Arbetsaförmedlingen, Föräldrautbildningen ”Älskade barn” startar hos Välkomsten Lund och Lina Lundgren startar som projektledare i Internkoordinerad arbetsmarknad. Läs gärna mer under respektive projekt.

170714. Ytterligare försening av Mariamottagningen
På grund av alltför höga ombyggnadskostnader för lokalen på Starvägen som i sin tur skulle ge alltför hög hyra står vi på nytt utan lokaler. Nya förslag finns, men någon verksamhet kommer inte att komma igång under 2017, tyvärr.

170602. Två nya projekt har beviljats medel vid senaste styrelsemötet
Projekt TINA som är en förstudie i Arbetsförmedlingens regi och Föräldrastöd/Välkomsten med Lunds kommun som projektägare. Läs mer under respektive projektbeskrivning.