Kontaktuppgifter

Förbundschef: Bengt Selander
Postadress: Box 1118, 22104 Lund
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
epost: bengt.selander@lund.se
Telefon 046-357076 eller 0734-485395

Ordförande: Amanda Thonander
Epost: amanda.thonander@lund.se
tfn: 073-8379697

Vice ordförande: Maria Brantmark Lennartsson
Email: maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se
Tfn: 010-1180842