Kontaktuppgifter

Förbundschef: Bengt Selander
Postadress: Box 1118, 22104 Lund
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
epost: bengt.selander@lund.se
Telefon 046-357076 eller 0734-485395

Ordförande: Göran Wallén
Epost: goran.wallen@lund.se
tfn: 070-893 46 06

Vice ordförande: Annika Sundell
Email: annika.sundell@forsakringskassan.se
Tfn: 010-1185801