Kompetenstrappan

Kompetenstrappan är tänkt att fungera som en trappa, från att inte vara redo för arbetsmarknaden till en introduktionsanställning inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Det är både ett rehabiliteringsprojekt och ett kompetensförsörjningsprojekt i samarbete mellan Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen dit samtliga andra myndigheter kan anvisa deltagare. Målet är en utbildning till vårdbiträde och en fast anställning.

Planerad projektstart är den 1 februari 2021.

Kontaktpersoner:
Vård och Omsorg: Carola Andersson, carola.andersson@lund.se, 046-3595925
Projektledare och Socialförvaltning: Jessica Keding, jessica.keding@lund.se, 046-3599973