Kompetenstrappan

Kompetenstrappan är tänkt att fungera som en trappa, från att inte vara redo för arbetsmarknaden till en introduktionsanställning inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Det är både ett rehabiliteringsprojekt och ett kompetensförsörjningsprojekt i samarbete mellan Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen dit samtliga andra myndigheter kan anvisa deltagare. Målet är en utbildning till vårdbiträde och en fast anställning. Projektstarten var den 1 februari 2021 med medfinansiering från ESF, som gav ytterligare 3 års medel 2023, vilket innebär att projektet varar till och med januari 2026.

Vill du anmäla intresse till kompetenstrappan går du in på Är du arbetslös? (lund.se) Vill du ha mer information, kontakta kompetenstrappan@lund.se

Kontaktpersoner:
Projektledare och delprojektledare: Birgit Noelle, birgit.noelle@lund.se, 0724661519
Medarbetare i projektet: Filip Rodenstam, filip.rodenstam@lund.se, 046-3596910
Vård och Omsorg: Anna Sandström, 046-3593888, 0731-441251 (endast sms), E-post: anna.sandstrom2@lund.se
Socialförvaltning: Jessica Keding, jessica.keding@lund.se, 046-3599973
Finsam: Bengt Selander, bengt.selander@lund.se, 0734485395