Insam(IRIS)

Insam(IRIS) är ett delprojekt inom IRIS-projektet som bygger vidare på det Insam-projekt som tidigare drevs av Arbetsförmedlingen. Insam(IRIS) kommer att ha sin bas hos Komvux i Lund. Projektet kommer att rikta sig till nyanlända som av olika skäl inte klarar att delta i den reguljära SFI-undervisningen eller praktik. Deltagandet kommer att vara på heltid eller efter kapacitet och verksamheten kommer att vara lokaliserad i särskilda lokaler i anslutning till Komvux.

Planerad verksamhetsstart är 1 februari 2021.

Kontaktpersoner:
Finsam och projektägare: Bengt Selander, bengt.selander@lund.se, 0734-485395
Projektledare och socialförvaltning: Jessica Keding, Jessica.keding@lund.se, 046-3599973
Arbetsförmedlingen: Eva Nevtelen, eva.nevtelen@arbetsformedlingen.se, 010-4867456
Komvux, SFI: Veronica Lutas, Veronica.lutas@lund.se, 046-3597095