Insam(IRIS)

Insam(IRIS) är ett delprojekt inom IRIS-projektet som bygger vidare på det Insam-projekt som tidigare drevs av Arbetsförmedlingen. Insam(IRIS) finansieras av Finsam och medfinansieras av ESF med 46% av kostnaderna, projektet har sin bas hos Komvux i Lund. Projektet  riktar sig till nyanlända som av olika skäl inte klarar att delta i den reguljära SFI-undervisningen eller praktik. Deltagandet kommer att vara på heltid eller efter kapacitet och verksamheten är lokaliserad i lokaler på Komvux i Lund.

Här kan du se en kort PP-presentation av Insam

Verksamheten startade den 1 februari 2021 och pågår efter förlängning från ESF till och med januari 2026. Vill du delta i Insam eller ha mer information? Ta kontakt med delprojektledare Hanna Thelin nedan

Kontaktpersoner:
Delprojektledare Hanna Thelin, hanna.thelin@lund.se  0730 400 971
Projektledare: Birgit Noelle, birgit.noelle@lund.se, 0724661519
Komvux, SFI: Veronica Lutas, Veronica.lutas@lund.se, 046-3597095
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen: Jakob Svensson, jakob.svensson@lund.se,  046 359 7399
Finsam och projektägare: Bengt Selander, bengt.selander@lund.se, 0734-485395
Arbetsförmedlingen: Eva Nevtelen, eva.nevtelen@arbetsformedlingen.se, 010-4867456