Samverkansakademin

Samverkansakademin är  tänkt att vara ett samlingsnamn för olika aktiviteter som inte kräver ett konkret projekt eller särskilda projektkostnader. Inom ramen för akademin anordnar vi utbildningar, föreläsningar, seminarier, frukostmöten som har som mål att bidra till bättre samverkan mellan myndigheter.

En  just nu ständigt pågående verksamhet är Caseforum, då samtliga myndigheter träffas 4 gånger per år och diskuterar olika case utifrån ett samverkansperspektiv. Samtidigt finns det utrymme att ställa frågor till varandra. Se denna inbjuda för mer information   Inbjudan Caseforum240527

Ett annat exempel finner vi inom projekt IRIS där vi som ett led i implementeringen av vår arbetsmodell erbjuder parterna utbildning i BIP, Supported employment, Case Management samt en utbildning till kunskapsperson inom BIP som ett led i att upprätthålla tankegångarna i den forskning som Växthuset gjort i samarbete med universiteten i Aarhus och Ålborg