Samverkansakademin

Samverkansakademin är ett samarbete mellan fyra Samordningsförbund. Inom ramen för akademin anordnar vi utbildningar, föreläsningar, seminarier, frukostmöten som har som mål att bidra till bättre samverkan mellan myndigheter.