IRIS Höganäs

IRIS Höganäs är ett mindre delprojekt med två halvtidsanställda, en case manager och en arbetsterapeut.
Målgrupp är alla som står långt från arbetsmarknaden och där de ordinarie myndigheternas insatser inte räcker till.

Case Manager, delprojektledare och Förbundschef är samma person, Patrik Adamsgård
patrik.adamsgard@hoganas.se, 0734-357303