IRIS Höganäs

IRIS Höganäs är ett mindre delprojekt med en delprojektledare, två arbetsmarknadskonsulenter och en arbetsterapeut.
Målgrupp är alla som står långt från arbetsmarknaden och där de ordinarie myndigheternas insatser inte räcker till.

Delprojektledare är Drazen Leibel, 010-111 6907, drazen.leibel@forsakringskassan.se
Projektledare är liksom i övriga delprojekt Birgit Noelle, birgit.noelle@lund.se, 0724661519

Under projektets gång har ägarskapet ändrats från Samordningsförbundet i Höganäs till Höganäs kommun i och med att kommunen lade ner sitt samordningsförbund och gick med i Finsam Nordnordväst.

Kommunens representant och ägare är Katrin Olsson, 042-337766, katrin.olsson@hoganas.se
Kontakt för Finsam NNV är Lena Alderskiöld, 072-374 74 47, lena.alderskiold@finsamnnvskane.se