Har du en idé?

Har du en idé till ett samverkansprojekt i Lund, till en förstudie, till en gemensam utbildning eller till någon annan angelägen sam,verkan som kan vara aktuellt för Finsam Lund? Då kan du göra på flera olika sätt:

  • Ta kontakt med förbundschefen och diskutera din idé.
  • Prata med din chef som i sin tur tar kontakt
  • Prata med din myndighets kontaktperson och representant i Finsams beredningsgrupp
  • Skriv en ansökan till Finsam Lund. Här hittar du en ansökningsmall.

Förbundschef Bengt Selander, 0734-485395
bengt.selander@lund.se

Lunds kommun: Jessica Persdotter Keding, 046-3599973
Jessica.keding@lund.se

Arbetsförmedlingen: Sara Kastman,010-487 36 43
Sara.kastman@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan: Kristina Svensson, 010-1185803
kristina.e.svensson@forsakringskassan.se

Region Skåne: Camilla Ahlstrand, Vuxenpsykiatri Lund, 046-174918
camilla.ahlstrand@skane.se