Har du en idé?

Har du en idé till ett samverkansprojekt, till en förstudie, till en gemensam utbildning eller till något annat som kan vara aktuellt för Finsam? Då kan du göra på flera olika sätt:

  • Ta kontakt med Finsamsamordnaren och diskutera din idé.
  • Prata med din chef som i sin tur tar kontakt
  • Prata med din myndighets kontaktperson och representant i Finsams beredningsgrupp

Förbundssamordnare Bengt Selander, 0734-485395
bengt.selander@lund.se

Lunds kommun: Ricardo Espinoza Pena, 046-356539
ricardo.espinoza@lund.se

Arbetsförmedlingen: Shida Bidari, 010-4861369
Shida.bidari@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan: Kristina Svensson, 010-1185803
kristina.e.svensson@forsakringskassan.se

Region Skåne: Marie-Louise Björnberg, Vuxenpsykiatri Lund, 046-174918
Marie-Louise.bjornberg@skane.se

Vill du skriva en ansökan till Finsam Lund har du en ansökningsmall här.