Insam

Projekt Insam är en fortsättning på Arbetsförmedlingens “Samordnade insatser för utrikesfödda” och baserat på tidigare erfarenheter har två olika spår utarbetats i syfte att förbättra effektiviteten kring nyanlända som på grund av ohälsa inte kan delta i panerade integrationsinsatser:

  • Ett spår som ska möjliggöra för Arbetsförmedlingen att kalla till SIP-möte med vården på samma villkor som kommun och Region. Detta är tänkt ska ske genom att införa en SamSIP enligt modell från samordningsförbundet Samspelet i Värmland.
  • Ett spår som ska kunna ge behandlingsinsatser på olika nivåer för personer med PTSD och/eller liknande tillstånd.

Projektet leds från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i nära samarbete med Primärvård, Vuxenpsykiatri, kommun och Röda korset.

Planen är att arbetet ska utmynna i konkreta förslag till verksamhet och ansökningar enligt de två spåren till styrelsemöte i november 2017.

Kontaktperson:
Shida Bidari
Shida.bidari@arbetsformedlingen.se
010-4861369

Ansökan Insam

Slutrapport samordnade insatser för utrikesfödda

Förstudie

Ansökan Samordnade insatser för utrikesfödda i Lund