Hållbar arbetsmarknad och Näringsliv

Detta projekt ägs av Näringslivsenheten i Lunds kommun och har ambitionen att skapa en arbetsmarknad i kommunen för medborgare som har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet har två riktningar, dels genom social hänsyn vid upphandling, dels genom att skapa och underlätta förutsättningar för sociala företag att etablera sig och verka i kommunen. Projektet sträcker sig till och med juni 2024 och består av en halvtidstjänst som projektledare placerad på Näringslivsenheten i Lunds kommun.

Projektledare är Jimmy Sok, 0729878117, jimmy.sok@lund.se

Ansökan Socialt hållbart näringsliv arbetsmarknad – Hållbar tillväxt – signerad

Årsrapport 2023 – Socialt hållbart näringsliv och arbetsmarknad