Insam(AF)

Projekt Insam var en fortsättning på Arbetsförmedlingens “Samordnade insatser för utrikesfödda” och baserat på tidigare erfarenheter har två olika spår utarbetats i syfte att förbättra effektiviteten kring nyanlända som på grund av ohälsa inte kan delta i panerade integrationsinsatser:

  • Ett spår som ska möjliggöra för Arbetsförmedlingen att kalla till SIP-möte med vården på samma villkor som kommun och Region. Detta är tänkt ska ske genom att införa en SamSIP enligt modell från samordningsförbundet Samspelet i Värmland.
  • Ett spår som ska kunna ge behandlingsinsatser på olika nivåer för personer med PTSD och/eller liknande tillstånd.

Projektet leddes från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i nära samarbete med Primärvård, Vuxenpsykiatri, kommun och Röda korset och finansierades av de fyra samordningsförbunden i och kring Lund.

Tyvärr avslutades projektet abrupt i samband med turbulensen kring Arbetsförmedlingens omorganisation, budgetnedskärningar och personalflykt. Projektet kommer att fortsätta i Finsam Lunds egen regi genom samarbete med Lunds kommun och AF och genom delfinansiering från ESF under namnet Insam (IRIS).

 

Kontaktperson:
Shida Bidari
Shida.bidari@arbetsformedlingen.se
010-4861369

Delrapport INSAM 191031 Lunds universitet/CEPI

Ansökan Insam

Slutrapport samordnade insatser för utrikesfödda

Förstudie

Ansökan Samordnade insatser för utrikesfödda i Lund