Öppet Forum om Finsam Lund

Välkommen till ett öppet forum där vi berättar om Finsam Lunds verksamhet och får ta del av en extern utvärdering av Finsam sedan starten 2010. Utvärderingen har tittat på verksamheten ur ett medborgarperspektiv, framförallt vilken nytta de medborgare haft som står långt från arbetsmarknaden eller som riskerar att hamna utanför.

Seminariet är öppet för alla men anmälan krävs och görs till bengt.selander@lund.se

Här kan du se inbjudan