Invigning av Mariamottagningen

Högtidlig invigning av Mariamottagningen med bandklippning kommer att ske fredagen den 18 januari på Sparta. Vill du komma dit ska du anmäla det till hanna.eckerbomholmberg@lund.se senast den 16 januari.