Mariamottagning mellersta Skåne

Syfte, mål och målgrupp
Projektet har föregåtts av en förstudie som syftade till att ta fram förutsättningar för att kunna starta en Mariamottagning i Lundaregionen. Förstudien har dels haft som uppgift att föreslå en utformning av själva verksamheten, dels att undersöka intresset och motivera de kommuner som ligger vuxenpsykiatrins område att vilja vara en del av och finansiera verksamheten.
Resultatet har blivit positivt vilket resulterat i en ansökan till flera Finsamförbund om medel till uppstart och projektledning i en uppstartsfas.
Projektet ska drivas i samverkan mellan Socialförvaltningarna i Burlövs kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höör kommun, Kävlinge kommun, och Lunds kommun samt vuxen- och barn och ungdomspsykiatrin samt primärvården SUS Division 5 i Region Skåne, projektledningen ska vara gemensam medan Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund, Skånevård Sund som är en del av Region Skåne kommer vara huvudman. Endast Staffanstorp och Lomma har valt att stå utanför.

Kontaktperson:
Yvonne Rosberg
Yvonne.Rosberg@skane.se
046-17 41 18

Ansökan Mariamottagning mellersta Skåne

Ansökan Maria Ungdom Lund

Rapport behovsinventering & kartläggning