Vinnovaförstudie

Socialförvaltningen i Lund ville med hjälp av AI, Artificiell Intelligens, tidigare upptäcka personer och hushåll som riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd. Förstudien skulle ses som en förberedelse för en ansökan om utvecklingsmedel från Vinnova, och består av kunskapsinhämtning, samverkansbyggande och kartläggning. Svårigheterna visade sig dock vara större än man trodde och har inte lett till en ansökan till Vinnova. Bland annat var det svårt att hitta samverkanspart och att se vilken kunskap som skulle användas.

Ansökan Förebygga långvarigt försörjningsstöd

Slutrapport. Förebygga långvarigt behov av försörjningsstöd.