Unga Vuxna

Unga Vuxna är ett samarbete mellan VO Psykiatri Lund, Primärvården Skåne, närsjukvårdsområde Lund- Ystad samt VO Barn – och ungdomspsykiatri Eslöv/Landskrona/Lund. Projektet samfinansieras av Lunds kommun, Primärvården Skåne, Lunds samordningsförbund och Finsam Lomma-Kävlinge. Det är en mottagning som framförallt inriktar sig på ungdomars pyskosociala hälsa. Hit kan ungdomar i åldern 16-24 år komma med sina problem och få hjälp. Bakgrunden till projektet är uppfattningen att det finns många i åldersgruppen som misslyckas med studier och att förankra sig på arbetsmarknaden på grund av sitt mående.

Ambitionen är att vara en resurs inom de sociala, psykiska och medcinska områdena och personalen består av samordnare, sjuksköterska, läkare- allmänmedicin, socialsekreterare, kurator och läkare- psykiatri.

Projektets verksamhet påbörjades i november 2010 i och med att en projektsamordnare anställdes samt att lokaler skaffades på adress Bangatan 10B. Under november och december arbetades det med att färdigställa lokalerna, arbeta med marknadsföring och uppsökande verksamhet, byggande av nätverk samt tillverkning av informationsmaterial. För målgruppen öppnades dörrarna den 20 januari 2011. Projektet har under 2010 förbrukat 325 000 kr.

Utvärdering av Unga Vuxna