UmA – Unga med Aktivitetsersättning

UmA är en förstudie som görs med Försäkringskassan som projektägare i samarbete med Lunds kommuns Vård- och omsorgsförvaltning under 8 månader från den 1 september 2017.

Syftet är dels att kartlägga omfattning och behov hos målgruppen, dels att presentera förslag till insats.

Förstudien finansieras gemensamt av samordningsförbunden Lund, Kävlinge-Lomma, Burlöv-Staffanstorp och MittSkåne

Vad hände sen?
Efter förstudien och dess slutsatser har ansvaret gått tillbaka till respektive kommun och samordningsförbund för att utreda förutsättningar och vilka insatser som är mest lämpliga i respektive kommun.

Här hittar du förstudiens slutrapport

Kontaktpersoner:
Lisa Key, 046-359 96 60, lisa.key@lund.se
Maria Davidsson, 010-118 56 33, maria.davidsson@forsakringskassan.se
Bengt Selander, 0734-485395, bengt.selander@lund.se