TINA

TINA är en förstudie i Arbetsförmedlingens regi. Syftet är att undersöka omfattningen av de arbetssökande som har varit aktuella under mycket lång tid och samtidigt ta fram rutiner för hur man kan arbeta, både internt och i samverkan med andra myndigheter, för att hjälpa denna grupp framåt.

Vad hände sen?
Arbetsförmedlingen ansökte om två förlängningar av förstudien varav den första beviljades och den andra avslogs. I förstudien hade man kommit fram till att en stor del av arbetet handlade om internt utvecklingsarbete samtidigt som man med samverkansparterna inte riktigt hittat rätt kring gemensamma insatser. Dessutom tangerade en del tankar de som också fanns i projekt Insam, bland annat med SamSIP.

Kontakt:
Projektledare Leif Bredford
Leif.bredford@arbetsformedlingen.se

Läs ansökan här