Samverkansresurs i AF

Ett Finsamprojekt för inkludering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Målgruppen är privata och offentliga arbetsgivare i Lunds kommun.

Vision
Lönsam och affärsmässig investering och hållbart företagande

Metoder

  • Attitydpåverkan genom goda exempel
  • Information till arbetsgivare om bemötande av personer med  funktionsnedsättningar och om statliga stöd
  • Föreläsning/seminarier om modellen Kompetensbaserad rekrytering
  • Samverkan med företagarföreningar
  • Nätverksbyggande

Delmål
Att de fyra parterna i Finsam Lund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Lunds kommun har en skriven policy för anställning av personer med funktionsnedsättning – Att erbjuda kompetensutveckling till chefer med ansvar för rekrytering samt HR chefer och HR konsulter i bemötande av personer funktionsnedsättning och att informera om de statliga stöd som finns för målgruppen.
Projektet inleddes i september 2013 med en förstudie för att kartlägga i vilken utsträckning arbetsgivare i Lund anställer personer med funktionsnedsättning men också för att få underlag till en strategi för påverkan under nästa projektfas.
Påverkansfas under perioden 2014-2016 med budskapet – All inclusive, det handlar om att inkludera.

Långsiktigt mål
Att arbetsgivarna har utvecklat sin kunskap och attityd samt skapat strukturer för anställning av personer med begränsad arbetsförmåga utifrån kompetens.

Resultat
Projektet har resulterat i att Arbetsförmedlingen har beslutat att inrätta en tjänst som samverkansansvarig med ett bredare ansvar när det samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Kontaktperson:
Marie-Louise Lindbladh
marie-louise.lindbladh@arbetsformedlingen.se
010-4866408

Ansökan Samverkansresurs i AF