Rehabsamverkan

Projekt Rehabsamverkan i Lund startade i december 2009. Sedan mars 2010 har deltagare funnits på Råby gård i Lund där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Projektets målgrupp är personer med psykiska funktionshinder, i åldern 18-40 år, vilka är i behov av samordnade och förstärkta arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som förberedelse för arbete eller studier. Projekt Rehabsamverkan erbjuder deltagare från samtliga samverkande organisationer ett 24-veckors program bestående av arbetsträning, arbetsförmågebedömning samt förstärkt stöd – samtal, planering och samordning av insatser. Arbetsträningen bedrivs i arbetsgrupper med inriktning på ateljé, trädgård, snickeri och kök.

Under 2010 har 17 deltagare påbörjat sin rehabilitering. Tre personer har avslutat rehabiliteringen, varav två gått vidare till arbetsförmedlingen och en återremitterats till medicinsk rehabilitering. Ytterligare fem personer har fått sin placering förlängd i väntan på att Arbetsförmedlingen ska ta över. Samarbetet mellan socialförvaltning, Region Skåne och arbetsförmedling har fungerat bra och har fördjupats kring den aktuella målgruppen

Lunds samordningsförbund har för avsikt att finansiera Projekt Rehabsamverkan under tre år, därefter är ambitionen att parterna själva ska finansiera arbetssättet/projektet. Under 2010 har projektet förbrukat 900 000 av de beviljade 965 000. För 2011 har ytterligare 200 000 beviljats. Projektägare är Lunds socialförvaltning

Projektet avslutades 2013-12-31 och här kan du läsa den externa utvärdering som gjordes av Joakim Tranqvist

Utvärdering av Rehabsamverkan