Mariamottagning mellersta Skåne

Projektet föregicks av en förstudie som syftade till att ta fram förutsättningar för att kunna starta en Mariamottagning i Lundaregionen i samverkan mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma och Lund samt vuxen- och barn och ungdomspsykiatrin samt primärvården SUS Division 5 i Region Skåne. Projektstarten blev försenad över ett år på grund av svårigheter att hitta lämplig lokal, vilket gjorde att ansökan fick förnyas.

Projektet var tvåårigt, finansierades av fyra samordningsförbund tillsammans med Region Skåne och syftet var framförallt att hitta samverkansformerna och dimensionering av verksamheten för att sedan föra in verksamheten i myndigheternas ordinarie utbud. Detta har också skett och Mariamottagningen är nu en framgångsrik verksamhet vilket också bekräftats av en extern utvärdering av Joakim Tranquist som kan läsas nedan.

Kontaktpersoner:
Yvonne Rosberg, Yvonne.Rosberg@skane.se 046-17 41 18
Christina Schoug, christina.schoug@lund.se, 046-3592447

Ansökan Mariamottagning mellersta Skåne

Ansökan Maria Ungdom Lund

Rapport behovsinventering & kartläggning

Slutrapport Mariamottagning Mellersta Skåne

Utvärdering av Mariamottagning Mellersta Skåne_200525