KRAFT

Kraft har drivits under ett och ett halvt år så här långt. Under tiden har två grupper genomgått metoden. Resultatet har varit mycket bra utifrån att det har blivit tydligt vilket hjälp man behöver för att bli arbetsför. Denna hjälp kan vara både ifrån kommunen, vården och/eller arbetsförmedlingen.

Hälsoproblemen har varit till stor del diffusa och ibland okända för handläggarna. Det har också framkommit att det finns problem i det sociala som gör att man inte så lätt kan ta steget mot arbetsmarknaden, utan att få hjälp med detta först.

Arbetsmetoden med att träffa deltagarna under längre tid, tre dagar i veckan ger både individen och personal god information om var resurser behöver sättas in. Biologdesignern som vägledningsinstrument har fungerat mycket bra och hjälper till att stärka deltagarna i deras utveckling. Friskvården har visat sig vara väsentlig då i princip ingen har regelbundna aktiviteter och arbetar aktivt med sin hälsa.

Vi kan konstatera att målgruppen är rätt, men att vägen till arbete är längre än man tidigare trott och insatserna för att ta arbete är resurskrävande.

Ansökan

Ansökan 3:e året

Rapportutvärdering

Slutrapport 2013