Internkoordinerad arbetsmarknad

Projektet består huvudsakligen av en tjänst placerad på HR-avdelningen i Lunds kommun.

Syftet är att under tre år koordinera och skapa tjänster och praktikplatser för dels nyanlända i samarbete med Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, och dels för personer med psykiska funktionsnedsättningar i samarbete med Lunds Fontänhus.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med vårt eget projekt Inkluderande arbetsmarknad.

Kontaktperson:
Projektledare Sofia Nygren Ploska
046-359 50 00
sofia.nygren@lund.se

Ansökan FINSAM 2017-03.03