Föräldrastöd i Lundavälkomsten

Syftet med projektet är att fånga upp de nyanlända föräldrar som har sina barn på Lundavälkomsten och därigenom främja barns och föräldrars inkludering,  förebygga psykisk och fysisk ohälsa och underlätta nyanlända föräldrars inträde på arbetsmarknaden.

Projektet ägs av Lunds kommun och sker i samarbete med Arbetsförmedling, Region Skåne och studiefrämjandet.

Finsam bidrar med kostnader för studiefrämjandets cirkel “Älskade barn” samt lokal- och andra kostnader under hösten 2017 och våren 2018.

Vad hände sen?
Kommunen har förklarat att man har ambition att hitta finansiering för “älskade barn” och fortsätta med verksamheten, men detta har ännu inte skett.

Kontaktperson:
Kerstin Karlsson
kerstin.karlsson@lund.se
046-355475

Ansökan Finsam föräldrastöd LundaVälkomsten 2017