Exa(k)t

Projekt Exa(k)t är i huvudsak ett samarbetsprojekt mellan Fontänhuset, Lunds kommun, Arbetsförmedlingen och Finsam.

Projektet finansieras huvudsakligen med hjälp av Allmänna Arvsfonden och delfinansieras av Finsam via projekten Inkluderande arbetsmarknad och Internkoordinerad Arbetsmarknad, samt Lunds kommun.

Syftet med projektet är att skapa anställningar för examinerade studenter som på grund av psykisk ohälsa har svårt att hitta förankring på arbetsmarknaden.

Här kan du se en flyer om projekt Exa(k)t

Kontaktpersoner:
Matilda Espmarker
Matilda.espmarker@lundsfontanhus.se
0735-285158

Agneta Nilsson
010-486 75 28, 0705 42 94 01
agneta.e.nilsson@arbetsformedlingen.se