Arbetsinriktade sociala företag

Projektet är en förstudie som är uppdelad på två olika delar:

Dels att undersöka förutsättningarna för att etablera arbetsintegrerande sociala företag i samband med byggandet av den nya stadsdelen Brunnshög som kommer att påbörjas under 2017. Tanken är att planera socialt företagande med hänsyn till de tänkta boende och företagen i området.

Dels ska förstudien undersöka hur kommun och andra myndigheter gemensamt kan stödja och uppmuntra arbetsintegrerande sociala företag som ett sätt att öka möjligheterna för människor som behöver en trygg miljö att komma in i eller tillbaka till arbetslivet.

Projektledare är Petra Flaum och nedan har du en länk till hennes rapport och även till den film som Finsam tillsammans med Region Skåne och Lunds kommun finansierat.
Här kan du se filmen…

Rapport: Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF) & rättighetsperspektivet som medel för ökad Social hållbarhet i Lund/Brunnshög

Socialt Företagande Brunnshög

Kontaktperson
Petra Flaum
petra.flaum@baselineconsulting.se
0739-942464