Inspirationsdag för Finsam

Finsam Skåne bjuder in till inspirationsdag för alla som på något sätt är involverade i de Skånska samordningsförbunden.