Konstituerande styrelsemöte

Styrelsemötet är insatt på grund av valet och att styrelsen på grund av det kommer att få nya ledamöter. Mötet kommer bland annat att innehålla en överlämning från den gamla styrelsen till den nya, val av ordförande och vice ordförande samt beslut om styrelsemöten under 2019.