VÄLKOMMEN TILL FINSAM LUND!

Finsam Lund finansieras gemensamt av Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Finsam Lunds uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:

  • – Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
  • – Finansiera myndighetsgemensamma utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • – Arrangera utbildningar, workshops, frukostmöten och liknande
  • – Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden
  • – Påverka offentliga och privata arbetsgivare att ta emot och anställa fler människor med olika former av funktionshinder
  • – Visa hur andra har löst problemet

Har du en idé eller vill ansöka om medel, läs mer här eller kontakta oss.

NYHETER

171120. Nyheter från senaste styrelsemötet 17 november 2017

Insam och TINA förlängdes till och med mars. Comung 2.0 fick utvecklingspengar. Carina Friis fortsätter som ordförande 2018 med Elin Gustafsson som vice. Läs mer här.

171105. Ny projektledare för “Säkra övergångar vid Psykisk Ohälsa”
Nu har Ulrica Glamheden äntligen börjat som projektledare. Vill du komma i kontakt med henne når du henne på ulrika.glamheden@skane.se. Återkommer med telefonnummer.

170914. Klart med utvärderare för projekt Insam
Nu är det klart att Ulrika Beijerholm kommer att ansvara för den del av projektet som handlar om Psykisk hälsa för nyanlända och PTSD.

170901. Flera nya projekt startar i september
Maria Davidsson och Lisa Key startar förstudien kring Unga med Aktivitetsersättning, Leif Bredford startar sin förstudie TINA om långtidsarbetslösa hos Arbetsaförmedlingen, Föräldrautbildningen “Älskade barn” startar hos Välkomsten Lund och Lina Lundgren startar som projektledare i Internkoordinerad arbetsmarknad. Läs gärna mer under respektive projekt.

170714. Ytterligare försening av Mariamottagningen
På grund av alltför höga ombyggnadskostnader för lokalen på Starvägen som i sin tur skulle ge alltför hög hyra står vi på nytt utan lokaler. Nya förslag finns, men någon verksamhet kommer inte att komma igång under 2017, tyvärr.

170602. Två nya projekt har beviljats medel vid senaste styrelsemötet
Projekt TINA som är en förstudie i Arbetsförmedlingens regi och Föräldrastöd/Välkomsten med Lunds kommun som projektägare. Läs mer under respektive projektbeskrivning.

HAR DU EN IDÉ ELLER BARA VILL KOMMA I KONTAKT?

Hör av dig till oss om du har en idé om en samverkansinsats!

Läs mer eller kontakta Förbundssamordnare Bengt Selander på 0734-4853395 eller bengt.selander@lund.se