IRIS Sydöst

I IRIS Sydöst ingår de 4 kommuner som ingår i Finsam Sydost, nämligen Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. I varje kommun sitter en arbetsmarknadskonsulent från projektet tillsammans med övriga kommunala coacher och konsulenter och arbetar med våra deltagare, på samma sätt som i övriga projektet. I Ystad sitter dessutom 1 delprojektledare och en administratör.

Delprojektledare Jan Andersson, 076 85 22 309, jan.andersson@ystad.se
Projektledare är liksom i övriga delprojekt Birgit Noelle, birgit.noelle@lund.se, 0724661519

Förbundschef i Finsam Sydost är Annika Rasmusson,
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se, 0104879720

Läs mer om delprojektet på Finsam Sydosts hemsida