Initiativet Lund

Initiativet Lund är ett ESF-projekt som delfinansieras av Finsam Lund

Syftet är att på sikt skapa ett eller flera sociala företag med hjälp av Coompanion som är huvudprojektägare, men där en tjänst utgör ett delprojekt som finansieras av Finsam. Projektets målgrupp är nyanlända personer med antingen kommunalt försörjningsstöd eller etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Varaktighet är 2017-2020.

Kontakt:
Projektledare Junaidah Minnhagen
junaidah.minnhagen@coompanion.se
0702-63 09 47

Ansökan Initiativet Lund

Hemsida: http://initiativetlund.se