AKTIV

Aktiv är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassans enhet unga med aktivitetsersättning och Vuxenpsykiatrin i Lund med syftet att skapa en aktiv vårdplanering för de som beviljas aktivitetsersättning. Projektet, som ägs av Vuxenpsykiatrin och sträcker sig till den 13 februari 2025, samfinansieras av tre samordningsförbund, Lund, Mittskåne och Sydväst. Projektet utvärderas av Harald

Här hittar du Vuxenpsykiatrins  Ansökan AKTIV

Och här hittar du den senaste rapporten ÅrsrapportAKTIV 2023

Kontaktpersoner:
Lisbeth Dickman, Rehabkoordinator Vuxenpsykiatrin
046-17 49 34, lisbeth.dickman@skane.se
Kristina Svensson, Samverkansansvarig Försäkringskassan
010-118 58 03, kristina.e.svensson@forsakringskassan.se

Projektet utvärderas av Harald Liebenstein Gegner som arbetar i Lunds kommuns Forsknings- och utvecklingsenhet
046-35 57 20 harald.liebensteingegner@lund.se