Samordnad arbetsmarknadspolitik

Finsam finansierar en halvtidstjänst i kommunen i nära samarbete med Arbetsförmedlingen som ska syfta till att dels tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun och Arbetsförmedlingen, dels utreda förutsättningarna för en kommunal arbetsmarknadspolitik och dels att undersöka kommunens intresse och förutsättningar att bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.

Jessica Persdotter Keding kommer att inneha tjänsten i kombination med att vara projektledare på halvtid för IRIS-projektet.

Ansökan till Finsam: samordnare arbetsmarknadsfrågor 200604