Mötesfokus

Syfte
Att skapa effektivare flerpartsmöten vid de tillfällen det inte finns en befintlig struktur. En vanligt förekommande erfarenhet vid flerpartsmöten är att inte veta vad som bestämts, vem som har vilket ansvar, vems som ska göra vad samt vad nästa steg är. Kompetensen att hålla i ett flerpartsmöte varierar och olika idéer kolliderar ofta.

Mål
Att skapa en struktur och en mall som kan användas av alla myndigheter vid de tillfällen då det inte finns en befintlig struktur som till exempel Gemensam Kartläggning eller SIP.

Genomförande
Fyra utbildningsgrupper ska genomföras under projekttiden med två utbildningsledare, Maria Fogelquist från Arbetsförmedlingen och Pirjo Termonen från socialförvaltningen. Utbildningen ska dokumenteras och den långsiktiga tanken är att kunna genomföra regelbundna utbildningar inom ramen för den ordinarie verksamheten, antingen med jämna mellanrum eller vid behov.

Vad hände sen?
Kontaktperson:
Maria Fogelquist
maria.fogelquist@arbetsformedlingen.se
010-4863061

Ansökan till Mötesfokus 2.0

Ansökan till Mötesfokus

Ansökan till Växthuset