Metodhandbok för Ensamkommande

Kunskapscentrum Migration och Hälsa inom Region Skåne har med stöd av Finsamförbunden i Lund och Malmö tagit fram en handbok riktad till alla myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med ensamkommande som är i behöv av särskilt stöd.

Metodhandboken är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega. Den ska vara enkel att slå upp specifika frågor i och bistå med att stötta personal i deras olika insatser.

Boken utgår ifrån ensamkommande barn och ungdomars specifika livssituation. Den bygger på aktuell forskning och intervjuer, fokusgrupper och workshops med ensamkommande unga och personal som arbetar med ensamkommande unga.

Boken är tillgänglig för alla utan kostnad. Mer info och länk: https://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-av-personer-fran-andra-lander/migration-asyl/ensamkommande-barn-ungdomar/en-viktig-bok-om-omsorg/?highlight=ensamkommande

Kontaktpersoner:
sabina Gusic och Ida Gunge på Kunskapscenter för migration och hälsa, Region Skåne