Inkluderande Arbetsmarknad

Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad

Syftet var dels att påverka offentliga och privata arbetsgivare att vilja ta emot fler personer med olika former av funktionsnedsättning, dels att erbjuda dessa arbetsgivare konkreta stödinsatser i form av utbildningar och personstöd.

Varaktighet 2014-2019

Projektet lever vidare genom att Finsam Lund tagit på sig att permanent erbjuda utbildningar i Kompetensbaserad rekrytering samt att finansiera föredrag av attitydambassadörer, samtidigt som Arbetsförmedlingen i sin ordinarie verksamhet, som ett resultat av projektet, infört ett antal stöd- och utbildningsinsatser för att underlätta anställning från målgruppen.

Kontaktperson var:
Agneta Nilsson
agneta.e.nilsson@arbetsformedlingen.se
010-4867528

Utvärdering av Nanna Gillberg, Göteborgs universitet

Förlängningsansökan

projektansökan