Initiativet Lund

Initiativet Lundvar ett ESF-projekt som delfinansierades av Finsam Lund

Syftet var att på sikt skapa ett eller flera sociala företag med hjälp av Coompanion som är huvudprojektägare, men där en tjänst utgjorde ett delprojekt som finansieras av Finsam. Projektets målgrupp är nyanlända personer med antingen kommunalt försörjningsstöd eller etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Varaktighet var  från 2017 till september 2019. Projektet levde vidare efter projektslut under namnet Yalla Lund och i samarbete med Yallatrappan i Malmö.

Kontakt:
Projektledare Junaidah Minnhagen
junaidah.minnhagen@coompanion.se
0702-63 09 47

Ansökan Initiativet Lund

Kontigos utvärdering av INitiativiet Lund