F-ACT

Lunds socialförvaltning i samarbete med allmänpsykiatriska kliniken har beviljats medel med 920 000 kronor i syfte att genomföra en förstudie med efterföljande implementering av F-ACT. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda flexibla och samordnade stöd och behandlingsinsatser till personer med allvarlig psykiatrisk problematik. Målet för förstudien är att under höstterminen 2019 sätta gemensamma kriterier för målgruppen samt inventera de organisatoriska förutsättningarna som krävs för kommande implementering av F-ACT och under 2020 att utarbeta ett organiserat samarbete kring insatser, psykiatriska och sociala, för målgruppen så att deras utökade sammansatta behov blir tillgodosedda.

Ansökan F-ACT