Comung

ComUng är ett samverkansprojekt där flera parter ingår. Syftet med ComUng är att ”fånga upp unga som riskerar eller är i utanförskap och lotsa dem vidare till egen försörjning genom att mobilisera samverkansparternas resurser.” För att uppnå detta övergripande syfte ska ComUng etablera ett samordningscenter för unga som består av personal från nyckelaktörerna med särskild kunskap om unga samt med projektledare från Socialförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Delrapport 3

Ansökan