Workshop PSPP

Tanken är att utveckla en samverkansmodell enligt konceptet Public-Social-Private-Partnership (PSPP), det vill säga: Hur kan offentlig sektor samarbeta med Idéburen och privat sektor för att bäst och effektivast möta våra samhällsutmaningar.