Samverkansakademin Workshop

Samverkansakademin bjuder in medarbetare från 8 kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne till diskussioner kring förberedda case. Syftet är att öka förståelsen för varandras verksamheter. Finsam bjuder på både frukost och lunch i samband med workshopen. Anmälan till maria.bellinger@staffanstorp.se