Styrelsemöte Finsam Lund

Vi börjar styrelsemötet med en öppen inbjudan till resultatredovisning för projekt IRIS 8-10. Därefter har vanligt styrelsemöte 10-12.