Styrelsemöte

Samling utanför ingången till AF. Välkomna!