Seminarium i projektet Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa

Vill du veta mer om projektet och dessutom få kunskap om samverkan vid psykisk ohälsa och vikten av en fungerande Rehabkoordinator.
Se Innehåll på inbjudan