GDPR och samordningsförbundet

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (GDPR). I samband med det nya EU-direktivet vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter.

För förbundet är det viktigt att hantera och lagra relevanta person- och kontaktuppgifter för att kunna arbeta effektivt och lagenligt med förbundets uppdrag.

Genom att ansöka om medel, anmäla sig till utbildningar, driva projekt eller på annat sätt vara involverad i förbundets aktiviteter, lagras relevanta person- och kontaktuppgifter för den tid som förbundet är ålagd att spara materialet utifrån gällande lagstiftning kring t.ex. arkivering, revision, offentlighetsprincip (offentlighet- och sekretesslag) och kommunallag.

Förbundet lämnar vidare nödvändiga personuppgifter till vår leverantör av ekonomi- och personaltjänster samt till berörda myndigheter såsom skatteverk, KPA, revisorer samt sakkunniga biträden m.fl.

Har du några frågor, funderingar eller kanske vill veta vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta förbundssamordnare och tillika Dataskyddsombud Bengt Selander på 0734-48 53 95